cshdsd

सम्पर्क कार्यालय

सम्पर्क

9+1= ?


सम्पर्क

  •  सञ्चयकोष भवनको 'B' व्लक चौथो तल्ला
  • हरिहर भवन, ललितपुर
  • फ्याक्स नं. ५०१०३०३
  • इमेल . ratc@ratc.gov.np
  • फोन नं. ५०१०३०४, ५०१०३०६ र ५०१०३०७

कार्यलय समय

  • अाइतबार देखी शुक्रबार सम्म
  • १० बजे देखी ५ बजे सम्म